Oferta

"Uczymy ludzi rozumieć psy...,
                      uczymy psy rozumieć ludzi …"

Zajęcia z zakresu kynoterapii mają bardzo szerokie zastosowanie i mogą być realizowane w:
- przedszkolach i szkołach podstawowych,
- przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi,
- szkołach specjalnych,
- domach dziecka,
- ośrodkach opiekuńczo wychowawczych,
- domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
- ośrodkach dla osób starszych i niedołężnych,
- ośrodkach pomocy społecznej,
- domach spokojnej starości,
- hospicjach,
- ośrodkach pomocy paliatywnej,
- szpitalach szczególnie na oddziałach dziecięcych,
- oraz w domu pacjenta.
Oto kilka podstawowych wyznaczników, którymi kieruję się przy doborze zajęć:
Ze względu na rodzaj:
a) zajęcia ogólnorozwojowe (AAA)
Przeznaczone są dla grup przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz szkolnych. Mogą odbywać się w w/w instytucjach,
domach dziecka, domach kultury, ośrodkach szkolno wychowawczych, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych itp.
Zajęcia te, mogą być prowadzane wszędzie tam, gdzie kładzie się duży nacisk na prawidłowy ogólny rozwój dziecka.
b) zajęcia terapeutyczne (AAT) m.in.
wykorzystywane w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego Praca nad odruchami takimi jak odruchy dynamiczne typu:
-) odruch chwytny Robinsona,
-) odruch podciągania rąk,
-) odruch pełzania,
-) odruch chodu,
-) odruch grzbietowy,
-) odruch dłoniowo-bródkowy,
-) odruch szyjny,
oraz odruch:
-) więzi,
-) orientacyjny
Przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych. Dla osób niepełnosprawnych, starszych, z chorobą Alzheimera, Parkinsona, dla osób w rehabilitacji pourazowej itp. Zajęcia te, mogą być prowadzane wszędzie tam, gdzie stwarzane są warunki, gdzie „ukryta terapia” z udziałem psa jest mile widziana...
c) zajęcia edukacyjne (AAE)
Przeznaczone są dla grup przedszkolnych, wczesnoszkolnych, szkolnych. Zarówno jako dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne. Mogą być przeprowadzane w w/w placówkach oraz w szkołach specjalnych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, ośrodkach szkolno wychowawczych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, domach kultury itp. Zajęcia te, mogą być prowadzane wszędzie tam, gdzie edukacja przez zabawę jest mile widziana...
Przykładowe cele pracy dogoterapeutycznej :
pobudzenia do ukierunkowanego działania
zaspokojenie dużej potrzeby ruchu
doskonalenie ekspresji ruchowej
doskonalenie koncentracji uwagi
nauka wykonywania czynności według instrukcji
nauka przestrzegania reguł
doskonalenie spontanicznej aktywności słownej
doskonalenie motoryki dużej i sprawności manualnej
kształtowanie pozytywnego kontaktu ze zwierzęciem
doskonalenie spostrzegawczości i pamięci
doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz w schemacie ciała psa
rozwijanie samodzielności
doskonalenie naśladownictwa
kształtowanie cierpliwości i wytrwałości
wzbogacanie zasobu wiadomości na temat psa
wpojenie zasad bezpiecznego zachowania wobec psów
wzbogacanie zasobów słownictwa
dostarczanie radości ze spotkania ze zwierzęciem
wzmacnianie wrażliwości na dotyk
pobudzanie analizatora wzrokowego i słuchowego
wprowadzanie w stan relaksacji i wyciszenia
podnoszenie samooceny
dostarczanie radości z zabawy
przełamanie lęku dziecka przed psem i światem zwierzęcym
rozwijanie umiejętności wyrażania emocji
nauka podstawowych czynności pielęgnacyjnych, mycie się, ubieranie, czesanie
nauka dbania o różne zwierzęta, poznanie ich indywidualnych potrzeb
Ćwiczenia z psem:
czesanie, głaskanie, drapanie i poklepywanie psa
karmienie psa z otwartej i zaciśniętej dłoni oraz z różnych innych części ciała np. ze stopy, z brzucha, kolana
nazywanie i liczenie części ciała psa oraz dziecka
naśladowanie zachowań i odgłosów wydawanych przez psa
zakładanie psu obroży i smyczy
prowadzenie psa na smyczy
chowanie i rzucanie psu zabawek
przechodzenie pod psem i nad psem
przechodzenie z psem przez obręcz, tunel i skakanie przez przeszkody
odrysowywanie psich łapek oraz swoich rączek i nóżek
przytulanie się do psa i leżenie na nim
wydawanie psu komend
ubieranie psa w różne części garderoby
Ćwiczenia przy psie:
rysowanie i kolorowanie rysunków psów, farbami, kredkami, flamastrami, węglem oglądanie, omawianie i czytanie książek i psach i innych zwierzętach
robienie piesków z plasteliny lub masy solnej
śpiewanie i tańce przy piosenkach o psach
nauka wierszyków, gry i zabawy
robienie przedmiotów dla psów